Independent Energy

CSR - beleid

CSR - beleid Independent Energy


Independent Energy draagt in de eerste plaats bij aan de samenleving door haar diensten, het leveren van off- en
on grid zonne systemen. Op deze manier wordt een alternatief geboden om energie op te wekken, met een lage
koolstof- en roetuitstoot. Dit is niet alleen van belang met het oog op het voorkomen van klimaatverandering, maar
ook voor het voorkomen van ademhalings problemen, geluidsoverlast en het bevorderen van de onafhankelijkheid
van mensen.
Met onze zonne-energiesystemen bieden wij onder andere een alternatief voor dieselgeneratoren. Deze
dieselgeneratoren blijven brandstof verbruiken, terwijl zonnesystemen na installatie alleen zon nodig hebben die
overal en vrij beschikbaar is.
Daarnaast richten wij ons op een goede balans tussen de people-, planet- en prosperity-dimensies van onze
activiteiten en de activiteiten van onze zakenpartners, alsmede van onze interacties met onze stakeholders. Wij
onderschrijven de beginselen van de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de fundamentele arbeidsrechten van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
(UNGP's).
In dit kader streven wij in de periode 2021-2025 de volgende belangrijke CSR-doelstellingen na:

  • Een vermindering van de koolstofuitstoot van onze activiteiten tussen 2021 en 2025 met ten minste
    10%; en koolstofneutraal zijn in 2025.
  • Beschikbaarheid van persoonlijke ontwikkelingsplannen in samenwerking met onze werknemers vanaf
    2022.
  • CSR-gedragscode voor zakenpartners ondertekend door al onze strategische zakenpartners vanaf
    2022.